XÉNIA HOFFMEISTEROVÁ - malba a objekty v Galerii ve věži s vyhlídkovým ochozem

od 27.8.2022 do 2.10.2022

Xénia Hoffmeisterová (*1958) je absolventka Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze, kde studovala scénické a kostýmní výtvarnictví a malbu u Oldřicha Smutného. Zabývá se především malbou a tvorbou soch a objektů, vytváří ale i volnou a užitou grafiku a keramiku. Od roku 2001 je členkou výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 výtvarného spolku Hollar. Historik umění Jan Kříž zařazuje dílo Xénie Hoffmeisterové do oblasti fantazijního expresionismu, který v jejím případě vychází z hlubinné symboličnosti alegorických, většinou dějově rozvedených představ. Její díla jsou zastoupena např. v Národní galerii ve Sarajevu, v Galerii výtvarného umění v Litoměřicích a v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí. Žije a pracuje v Praze.

Vstupné 20 Kč / 10 Kč senioři a děti

Délka akce: 240 minut
Rok výroby: 2022
Datum lokální premiéry: 27. srpen 2022
Datum světové premiéry: 25. srpen 2022

Galerie

Informace o akci a jejím konání