Dny evropského dědictví, sobota 14. 9. od 10:00

V Plané bude na Dny evropského dědictví poprvé veřejnosti přístupná budova bývalé šlikovské mincovny, ale i další historické památky

V sobotu 14. září budou v Plané volně přístupné historické objekty.

Od 10:00 hodin bude přístupná věž kostela Nanebevzetí Panny Marie s vyhlídkovým ochozem.

13:00 – 15:00 budou zpřístupněny:

kostel Nanebevzetí Panny Marie

kostel sv. Anny u Plané

bývalá šlikovská mincovna (na západní straně náměstí)

stodola v městském parku

Hornické muzeum bude otevřené od 10:00 do 16:00 hodin a návštěvníci zaplatí pouze poloviční vstupné.

Hlavní program

Hlavní program je tentokrát situován do budovy knihovny čp. 56. Ta bude přístupna od 13:00 do 19:00 hodin a na své si přijdou malí i velcí. Od 14:00 do 16:00 hodin si děti budou moci v kreativní dílně vyrobit záložky ze starých knih. Dospělé jistě osloví přednáška PhDr. Markéty Novotné na téma historie budovy knihovny. Kdo se rád bojí, je zván do sklepních prostor knihovny, kde ho budou v 18:00 hodin čekat „Historky ze záhrobí“ v podání Josefa Šorfy.

Stodola v městském parku

Stodola v městském parku patří mezi plánské industriální památky. Nenápadný vzhled tohoto objektu skrývá uvnitř vysokou řemeslnou dovednost našich předků. Stodola byla postavena okolo roku 1900. Stojí za to využít této příležitosti a prohlédnout si ji vevnitř. Podrobnější informace ke stavbě vám na místě rád podá pan místostarosta Ing. Pavel Nutil.

Historie budovy mincovny

Budova čp. 26 – bývalá šlikovská mincovna – měla být vystavěna nejpozději v polovině 15. století. Nicméně podle stavebně historického průzkumu, který byl proveden v roce 2016 byly nejstarší konstrukce označeny za pozdně gotické, tedy spadající do období od poslední čtvrtiny 15. století do první třetiny 16. století.

V roce 1627, kdy byl zahájen provoz mincovny, byla budova již značně rozsáhlá. V mincovně se zpracovávalo i stříbro těžené na panství. Dokonce první stříbro zde zpracovávané pocházelo z dolu Štěstí a radost v Michalových Horách. Provoz mincovny byl zastaven po 37 letech v roce 1664. Za necelé čtyři desetiletí tu bylo zmincováno 68 000 tolarů a přes jeden milion grošů.

Od roku 1800 byla budova využívána jako panský pivovar. Roku 1860 bylo dokonce plánské pivo prodáváno v lahvích. V roce 1903 byl celý pivovar, ve kterém bylo v roce 1870–1880 až pět bytů, prodáno městu Planá za 85 tisíc zlatých. V roce 1905 město Planá ukončilo oficiálně provoz panského pivovaru.

Roku 1920 se správy velkostatku ujal Josef Nostitz. V roce 1945 byl Karlu Nostitzovi na základě dekretů prezidenta republiky majetek zkonfiskován. V západním křídle bylo po nějakou dobu muzeum, které bylo v roce 1945 přestěhováno a byly zde zřízeny sklady nově založeného komunálního podniku. Od konce 60. let v budově fungoval Klub mládeže. Po roce 1971 získal dům podnik Škoda, Elektrotechnický závod Doudlevce. Po roce 2001 byl dům ve vlastnictví společnosti s italskými majoritními vlastníky, ale protože tu neprobíhala žádná činnost či údržba, došlo v roce 2015 ke zřícení dvorní zdi severního křídla. Od roku 2016 je budova bývalé mincovny a pivovaru ve vlastnictví města Plané, které zde plánuje opět zřídit muzeum. Při osobní návštěvě mincovny se dozvíte nejen více z její historie, ale také více o její budoucnosti.

Historie budovy čp. 56

Budova čp. 56 je v jádru gotický dům, který byl upravován renesančně, barokně a klasicistně. V přízemí se nacházela černá kuchyně. V prvním patře jsou dochovány nástěnné malby. Do 2. sv. války byl dům v soukromém vlastnictví. Jedním z majitelů byl i autor „Dějin města a panství Planá“ MUDR. Michael Urban. Od konce 2. světové války sídlilo v budově několik institucí: městské muzeum, městská knihovna, osvětová beseda, později přejmenovaná na městské kulturní středisko, nebo prodejna Jednoty – elektro. Také tu byl nájemní byt. Poslední nájemníci se odstěhovali v roce 1979, kdy se budova nacházela v naprosto nevyhovujícím stavu. V roce 1987 byla i knihovna přestěhována do jiné budovy a zde zůstalo zázemí pro pionýry a městské kulturní středisko. Po roce 1989 byla budova dlouho opuštěná a přemýšlelo se o jejím využití. V lednu roku 2011 bylo do nově opravené budovy opět přestěhováno městské kulturní středisko, infocentrum a knihovna. V současné době se zde nachází Infocentrum, odbor kultury a městská knihovna, která plní funkci regionální knihovny a má ve svém fondu přes 34 000 knih.

Mgr. Petra Tomášková

Vedoucí Odboru kultury města Planá

Kontakt: 728 488 038,

kultura@muplana.cz

www.kulturavplane.cz

Zdroje:

Zdeněk Procházka Plánsko a Tachovsko Historicko-turistický průvodce č. 17

Informační tabule č. 9 Šlikovská mincovna v Plané

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni, Standartní nedestruktivní stavebně historický průzkum

www.portafontium.cz

Kronika města 1945 – 1966

Kronika města 1967 – 1990

Planá, Průvodce po městských památkách

Délka akce: 540 minut

Galerie

Informace o akci a jejím konání

Pro lepší přizpůsobení obsahu pro Vás, bezpečnosti, měření statistik návštěvnosti a lepší zpětné vazbě tento web používá cookies. Klikáním a navigováním po stránce souhlasíte s tím, že sbíráme o Vás anonymní informace přes cookies. Více informací o používání cookies na naší stránce najdete zde.